רחתפוצות ישראל 5, גבעתיים, מיקוד 53583

office@scarlat-shenkar.com

טל: 972-3-5713243

טל: 972-3-5719776

פקס: 972-3-5713442