פרוייקטים

 

בתי מלון גשרי הולכי רגל גשרי רכב ותשתיות כבישים
 בתי מלון gesher-olheirege gshareirehev-tshtitkvishim 
מרכזים מסחריים מבני ציבור ומשרדים
מבנים לשימור ותמ"א 38
 merkazim-mishariim  mivneitzibyr-mishradim  mivnim-leshimyr
פרוייקטים מיוחדים גשרי רכבת ותשתיות מסילות ברזל תשתיות מים
 proektim-meiyhadim  rakevet-mesilotbarze  tashtion-maim
מבני מגורים    
mivnei megurim